Grasland onderhoud/herstel

VCA gecertificeerd Cumela, IJzersterk naar morgen

JOSKIN wiedeg

Wiedeggen valt onder de werkzaamheden met een korte terug verdien tijd. Het vertaalt zich in een betere eerste snede, het is goed voor de grasmat, en het is de goedkoopste onkruidbestrijding die er is.

De JOSKIN wiedeg verwijdert de viltlaag van de grasmat en activeert het bodemleven. Tevens worden mestkorsten, onkruiden en kort wortelende slechte grassen, zoals straatgras en ruwbeemd, los geëgd. Hierdoor ontstaat ruimte voor uitstoeling van het goede gras. De agressiviteit is verstelbaar. Het egalisatiebord zorgt voor het uitvlakken van grove oneffenheden zoals molshopen, weideslepen is dan niet meer nodig. Wij bieden dit werk aan voor een bijzonder aantrekkelijke prijs, waardoor zelf weideslepen niet meer intressant is. Wij komen de werking van deze machine graag bij u demonstreren. Neem contact op!

EVERS graslandbeluchter + graslandwoeler

De EVERS graslandbeluchter verbeterd de beluchting en doorlaatbaarheid van de graszode. Dit geeft direct een positief effect op het waterbergend vermogen van uw graszode. De toplaag voert sneller water af en er komt voldoende zuurstof in het wortelbereik. Dat laatste is van groot belang voor het bodemleven en een goede grasgroei met een hogere kwaliteit.

Ook voor het oplossen van problemen in de bovenlaag van het grasland, is de EVERS graslandbeluchter de juiste machine. Verdichting of versmering bovenin de zode door bijvoorbeeld intensieve beweiding, overvloedige neerslag of overlast van ganzen wordt moeiteloos opgelost.

De EVERS graslandwoeler is speciaal ontworpen om uw grasland in de gewenste conditie te brengen en te houden. De machine breekt storende lagen in de ondergrond en verdichtingen in de bovenlaag op zonder de graszode te verstoren. De doorlaatbaarheid van de grond verbetert en u kunt vroeger in het seizoen het grasland bewerken of beweiden. De grasland-woeler zorgt er tevens voor dat uw grasland niet of later moet worden vernieuwd, wat een kostenbesparing oplevert en opbrengst-verliezen voorkomt.

Eerst snijd een snijschijf de graszode open. Daarna wordt er een beitel door de grond getrokken op een diepte van 30-40cm. Daardoor wordt de ondergrond opgebroken waardoor deze na de bewerking weer voldoende water opneemt. Vervolgens volgt er een aandrukrol, die onder veerbelasting de zode weer netjes vlak drukt. Door meer zuurstof in de bodem wortelt het gras beter en neemt het meer voedingsstoffen op. U krijgt een betere kwaliteit en een hogere opbrengst van uw grasland.

Woelen geeft het beste resultaat zo gauw de bovenlaag droog is, zodat er geen slip is. Om te voorkomen dat er brokstukken ontstaan dient de grond niet te droog te zijn. Vraag om een demonstratie!

We kunnen de bewerkingen met de beide EVERS machines in 1 werkgang uitvoeren. Met deze combinatie kan er op een voordelige manier een grote stap gezet worden bij het verkrijgen van een goede waterhuishouding van de grond.