Doorzaaien

VCA gecertificeerd Cumela, IJzersterk naar morgen

Waarom doorzaaien intressant is !

Goed grasland is de basis onder uw melkveebedrijf. Een goede productie vereist verstandig beheer en een optimaal grassenbestand.

Doorzaaien is een goedkope manier van graslandverbetering en zorgt ervoor dat onkruiden en slechtere grassen minder kans krijgen. Daarnaast komen nieuwe grasrassen met een efficiëntere productie in de grasmat. Als u in combinatie met de Kringloopwijzer / BEX een hoge grasproductie per hectare aan kunt tonen, mag u meer koeien op uw bedrijf houden.

Doorzaaien doen wij met een VREDO doorzaaimachine in combinatie met een EVERS Grassprofi. De Vredo brengt het zaad in de grond (en niet op de grond zoals andere doorzaaimachines). Als het zaad op de grond wordt gestrooid ontkiemd een groot deel van het zaad niet. Om met deze machines 20 kg zaad te laten kiemen is bijvoorbeeld 40 kg zaad per hectare nodig, als ca. de helft niet kiemt. Dan gaat er 115,- per hectare aan zaad verloren. Door onafhankelijke testen is gebleken dat het kiemperecentage van de VREDO doorzaaimachine 96% is.

Kort samengevat kunnen wij met onze doorzaaicombinatie in 1 werkgang 5 bewerkingen doen:

  • Verwijderen viltlaag van de grasmat, activeren bodemleven
  • Onkruiden en slechte grassen verwijderen, zodat er ruimte komt voor het nieuwe gras
  • Uitvlakken oneffenheden en molshopen ; geen grond in de kuil
  • Het zaaien van de nieuwste grasrassen niet op de grond maar in de grond op de ideale diepte, voor een maximale opbrengst
  • Het land aanrollen met speciale rol ter bevordering van uitstoeling

Lees meer

Het principe van de VREDO is dat 2 schijven in een V-vorm tegen elkaar aan staan. Deze schijven drukken de grond iets naar de zijkant zodat er een sleufje ontstaat waar het graszaad in valt. Vervolgens veert de grond weer in haar oorspronkelijke stand terug. Door de kracht van de grond wordt het zaadje ingeklemd. Hierdoor ontstaat een optimale vochtoverdracht en blijven de capillaire eigenschappen van de grond intact. Het zaad ligt in de vruchtbare grond, goed beschermd tegen vogels en uitdroging, en wordt voorzien van een optimale hoeveelheid licht, lucht en warmte.

De packerringen rol, waarbij de ringen onafhankelijk bodemvolgend zijn, is een nieuwe ontwikkeling waarbij elk sleufje netjes dicht wordt gedrukt. Dit in tegenstelling tot de standaard starre gladde rol, waarbij door oneffenheden een deel van de sleufjes niet geraakt wordt. Door deze nieuwe manier van aandrukken wordt het risico van een droge periode met openstaande sleufjes geminimaliseerd. Een bijkomend voordeel van deze rol is het ‘schapepootjeseffect’. Net als bij de zogenaamde ‘gouden hoefjes’ wordt de grasstengel in de zone vlak boven de grond wat gekneusd. Deze bewerking zorgt er voor dat de plant als reactie hierop gaat uitstoelen, wat resulteert in een dichtere grasmat.

De EVERS Grassprofi verwijdert de viltlaag van de grasmat en activeert het bodemleven. Tevens worden onkruiden en kortwortelende slechte grassen, zoals straatgras en ruwbeemd, los geëgd. Hierdoor ontstaat ruimte voor het nieuwe gras. Het egalisatiebord zorgt voor het uitvlakken van grove oneffenheden zoals molshopen. Weideslepen en landrollen is niet meer nodig.